System Hardening

Härda ditt ABB-system och minska systemets sårbarhet för angrepp.

ABB-system såsom 800xA har omfattande uppsättning inbyggda mekanismer samt förvalda inställningar för bästa säkerhet i systemet. För att ytterligare minska systems sårbarhet för angrepp rekommenderar ABB att man, i samband med installation eller i senare skede, genomför en så kallad härdning av systemet. Det kan som exempel inkludera att se över inställningar av brandväggar, stänga nätverksportar som inte nyttjas, begränsa resursutnyttjande, avinstallera onödig programvara eller inaktivera alternativt ta bort onödiga tjänster.

ABB:s experter har kunskap inom härdning av till exempel nätverk och operativsystem i allmänhet och av ABB-system i synnerhet. Med stöd från ABB kan du säkerställa att du genom härdning minimerar systemets sårbarhet för angrepp.

Fördelar

  • Minskar systemets sårbarhet för angrepp genom att etablera bästa praxis för härdning.
  • Ger dig stöd från ABB:s experter inom Industriell IT-säkerhet.

Läs mer om

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar