User and Access Management

Minimera säkerhetsrisker genom att säkerställa att systemanvändare alltid har godkända och relevanta åtkomsträttigheter.

För att minimera risken för att egen personal eller leverantörer, av misstag eller med onda avsikter, bidrar till att kompromettera säkerheten rekommenderar ABB att tillämpa principen om minsta möjliga privilegier på användarnivå i systemet. Användandet av användarautentisering och åtkomsträttigheter är rekommenderade mekanismer för att tillämpa denna princip. Att definiera roller, rättigheter och policys är en väsentlig del i systemets grundläggande skydd.

Men denna tjänst ser ABB:s experter över användarkonton, rättigheter och policys samt föreslår inställningar för olika användare och grupper såsom operatörer, ingenjörer eller administratörer avseende privilegier i styrsystemet. ABB ger också rekommendationer avseende policys och principer för lösenord, fjärranslutningar eller datautbyte med andra IT-system. 

Fördelar

  • Minskar risken för att personal eller leverantörer orsakar störningar i styrsystemet och driften.
  • Säkerställer att policys och rutiner bidrar till den säkerhetsnivå definierat i interna/externa krav eller relevant standard.
  • Ger dig en trygghet i att användare i systemet alltid har godkända och relevanta åtkomsträttigheter.

Läs mer om

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar