Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Tuto stránku můžete zobrazit v

Hot/wet extraktivní systém ACF5000

Technologický lídr v FTIR CEMS

ACF5000 je připraven pro přesné monitorování složení výfukových plynů. Může měřit až 15 složek současně, včetně složek snadno rozpustných ve vodě (HCl, HF, NH3).

Nejdelší certifikovaný interval údržby, vydaný MCERTS ve Velké Británii -  12 měsíců

 • Interní validační jednotka pro kontroly QAL3 a pro pravidelné kontroly nuly a rozsahu - není potřeba použití kalibračních standardů z tlakových lahví
 • Velmi nízké náklady na údržbu
 • FTIR s vysokým rozlišením a s komponenty s dlouhou životností
 • Využívající více než 25ti let zkušeností
 • Dynamické QR kódy pro snadný přenos všech relevantních diagnostických informací pro rychlejší vyhledávání poruch a opravy
Přehled
Data
Download
Servis
Aplikace

Přehled

ACF5000 je specialistou na monitorování emisí a procesů od průkopníků v oblasti FTIR CEMS. Jedná se již o 4. generaci. Od uvedení na trh v roce 1993 se prodalo více než 2000 kusů. Standardní konstrukce systému kombinuje výhody FTIR spektrometru, technologie plamenoionizace (FID) a měření kyslíku zirkoniovým článkem. FTIR spektrometr s vysokým rozlišením umožňuje selektivní měření plynných molekul aktivních v IR spektru s vysokou citlivostí a stabilitou.

Vícesložkový systém analyzátorů ACF5000 nabízí:

 • Současné měření až 15 plynných složek obsahující všechny relevantní znečišťující látky
 • Osvědčené extrakční měření ve vlhkých a horkých spalinách
 • Použitelná technologie FTIR pro TOC, tam kde není vyžadován FID
 • Kompletní systém s kompaktním a modulárním designem
 • Vnitřní reference − umožňují průběžnou validaci systému
 • Nejnižší detekční limity − vhodné pro monitorování nejmenších mezních hodnot emisí
 • Jeden jediný odběrný vstup pro všechny analyzované plyny s injektorem bez užití mechanického čerpadla
 • Nízké náklady provoz a údržbu
 • Komunikace, řízení a údržba prostřednictvím PROFIBUS, Modbus, TCP a Ethernet (OPC)

Data

Obecné specifikace:

Odběrný systém

 • Sondážní trubka, volitelně vyhřívaná, délky 500 až 2500 mm pro procesní teplotu do 500 °C (volitelně do 1350 °C)
 • Filtrační zařízení, vyhřívané na 180 °C
 • Odběrné plynové potrubí, vyhřívané na 180 °C, délka až do 60 m
 • Ochranný kryt sondy
 • Možnost zpětného čištění sondy (profuk)
 • Možnost vpouštění zkušebních plynů přes sondu a celou odběrnou trasu pro kontrolu driftu

Příprava vzorku

 • Vyhřívaný odběrný ASP monoblok s integrovaným nerezovým mikroporézním filtrem
 • Nasávaní vzorku pomocí injektoru
 • Připojení a automatické přepínání pro nulovací a rozsahový zkušební plyn
 • Snímače průtoku, tlaku a teploty
 • Interní validační jednotka – pro pravidelné kontroly nuly a rozsahu, není potřeba zkušební plyn pro složky FTIR

Analyzátory

 • FTIR spektrometr s analyzační komorou
 • Analyzátor O2: detektor ZrO2
 • Analyzátor TOC: detektor FID (Fidas24), volitelně

Řídicí a zobrazovací jednotky

 • Displej a řídicí jednotka obsluhy ve dveřích skříně
 • Řídicí jednotka systému Advance Optima
 • Řídicí jednotka systému FTIR
 • Řídicí moduly pro injektor, analyzátory kyslíku a FID
 • Rozhraní pro

− Měřené hodnoty a stavové signály přes analogové a digitální výstupy nebo Modbus / PROFIBUS / Ethernet / TCP/IP

− Dálkový provoz a diagnostika přes UMTS modem nebo připojení do sítě provozovatele

 • Volitelně příprava na připojení nepřerušeného napájení (UPS) nejdůležitějších ovládacích periférií
 • Dynamické QR kódy pro snadný přenos všech relevantních diagnostických informací a rychlejší odstraňování případných poruch

Download

Loading documents

Servis

ABB nabízí celou škálu služeb na podporu Vás a Vašich procesů, včetně:

Prozkoumejte naši komplexní škálu služeb zde: Measurement & Analytics  

Aplikace

Typické aplikace

 • Emisní měření
 • Spalovny komunálního odpadu
 • Biomedicínské spalovny a spalovny kalů
 • Spalovny nebezpečného odpadu v chemických provozech
 • Zplynování a pyrolyzní procesy
 • Cementové pece
 • Využití a likvidace rozpouštědel
 • Krematoria
 • Ocelové a hliníkové hutě
 • Výroba cihel, dlaždic a skla
 • Monitorování ochrany katalyzátorů