Prediktiva Emissions System (PEMS)

Trendmodelerande plattform (IMP)

Prediktiva Emissions System (PEMs) är mjukvarubaserade lösningar som kan ge tillförlitliga och korrekta realtids uppskattningar av utsläpp. PEMS utnyttjar avancerade matematiska modeller, som använder processparametrar (t.ex. tryck, temperaturer, flöden, etc.) som invariabler.

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

Beroende på lokala miljöregler kan PEMS användas som::

  • Back-up för de traditionella analysinstrumenten för att öka den operativa tillgängligheten av befintlig utsläpps övervakning
  • Primär övervakningskälla för utsläppsvärden

ABB:s Trendmodelerande plattform (IMP) är en mjukvaruplattform anpassad för att skapa modeller och online distribution på plats. IMP tillåter anslutning med alla styrsystem genom standardiserat OPC-protokoll, för att få processdata i realtid och generera uppskattningar av utsläpp.

IMP flexibilitet gör det möjligt att göra utsläppsvärden tillgängliga för anläggningens styrsystem och / eller att överföra dem till datainsamlingssystem.


Data

Modellbaserad övervakning av utsläpp ger ett antal unika egenskaper och fördelar:

  • PEMS är ett effektivt och konkurrenskraftigt alternativ till traditionell hårdvarubaserad instrumentering, för att kunna övervaka de vanligaste luftföroreningarna som CO2, NOx, SO2, CO, etc.
  • PEMS är kompatibla med internationella miljöregler och normer
  • Som en back-up av befintliga analysinstrument, kan PEMS identifiera eventuella fel, ge en alternativ mätning när underhåll på analysatorer görs
  • PEMS kan kommunicera direkt med styrsystemet utan installation av någon ytterligare komponent
  • De ger en översikt över processen, tydliggör avvikelser och ger en preliminär utvärdering av utsläpps överskott
  • Prediktiva system kräver inte något särskild underhåll
  • Inget behov av förbruknings- och reservdelar
 

Download

Loading documents
Select region / language