Smarta digitala produkter

Ett typisk ABB instrument är en Smart Digital produkt

En Smart Digital produkt har en nätverksanslutning och en mikroprocessor, vilket gör det möjligt för produkten att vara uppkopplad samt utföra fler funktioner än den standardmätning som produkten är avsedd för. Exempelvis kan vår magnetiska flödesmätare ProcessMaster detektera gasbubblor och vår Coriolis massflödesmätare även visa temperatur. 

ABB fingerprint

I ett instrument med ABB fingerprint lagras mätarens unika fingeravtryck, vilket gör det möjligt att jämföra värden från olika tidpunkter exempelvis värden från fabrikskalibreringen eller driftsättningen med det aktuella värdet. ABBs fingerprint ger dig diagnostik som hjälper dig att hålla koll på förändringar i din mätning.

Field Information Manager FIM

 • Konfigureringsmjukvara för instrument
 • Enkelt att konfigurera, driftsätta, se diagnostik och underhålla dina instrument
 • Snabbt att komma igång, Installera mjukvaran. Scanna & identifiera dina instrument. => Ladda ner en testversion redan idag!
 • Enkel navigering & grafiskt användargränssnitt hjälper tekniker att arbeta effektivt med instrumenteringen
 • Första verktyget som stödjer FDI fullt ut
 • Stödjer både äldre DD och nyare FDI standarden
 • Ansluts till 800xA, OPC-UA eller HART-modem
 • HART & Profibus instrument som är anslutna till 800xA kan konfigureras, driftsättas och diagnostiseras
 • Instrumentinställningar kan sparas och skrivas ut
 • Bulkkonfigurering av instrument 
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language