Differenstryckgivare

En differenstryckgivare (DP) förekommer vid mätning av flöde i rör genom avläsning av tryckskillnaden mellan olika bestämda punkter i ett slutet rörsystemet som referens, samt vid nivåmätning i slutna tankar.

ABB:s differenstrycktransmitter erbjuder ett brett utbud av kommunikationsmöjligheter med en mätnoggrannhet ned till ±0,025%. Idrifttagning och konfigurering sker enkelt via intuitivt HMI och en bakgrundsbelyst TTG-touchdisplay. 

Våra difftryckgivare är certifierade av TÜV NORD för användning i säkerhetssystem enligt kraven i IEC61508. Den uppfyller kraven för SIL2-applikationer med en konfiguration av en transmitter (1oo1) och för SIL3-applikationer i en redundant konfiguration (1oo2).

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar för snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Våra differenstryckgivare

Select region / language