Global site

Multivariabeltryckgivare

En multivariabeltryckgivare mäter och beräknar massflödet genom en funktion av differenstrycket (DP), absolut tryck (AP) och temperatur. Denna tryckgivare används när DP flödesmätning behöver densitetskompenseras för temperatur och tryck. Den största fördelen är att endast en enda transmitter kan användas istället för flera olika transmittrar plus en massflödesberäknare.

ABB:s multivariabeltrycktransmitter erbjuder ett brett utbud av kommunikationsmöjligheter med en mätnoggrannhet ned till ± 0,04%. Idrifttagning och konfigurering sker enkelt via intuitivt HMI och en bakgrundsbelyst TTG-touchdisplay.

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar för snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Vårt erbjudande