Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

RobotWare Assembly FC

Nový, revoluční svět automatizace montážních procesů

RW Assembly FC (Regulace síly při montáži) je volitelná aplikace, která značně usnadní používání robotů pro úkoly, které vyžadují „vnímání dotykem“, jako jsou montáž, upínání, produktové zkoušky atd. Tento produkt je založen na koncepci kontroly síly, tj. strategie řízení robotu, kdy se pohyby robotu přizpůsobují zpětné vazbě ze snímače síly. Robot tak dokáže automaticky vyhledat správné umístění a montovat díly s využitím inteligentního pohybu se snímáním síly/momentu, aniž by vzniklo riziko, že se díl vzpříčí nebo poškodí.

RW Assembly FC umožní robotické montážní úkoly, které byly dříve příliš náročné pro robotickou automatizaci. I při tolerancích v řádu stovek milimetrů nebo při montáži součástí umístěných v náhodných pozicích bude nyní možné a rentabilní používat roboty pro plně automatizovanou výrobu. Kvalita výroby bude rovněž vyšší při nižších škodách v průběhu výroby.

Robot s funkcí regulace síly je vybaven dotykovými snímači a může manipulovat se součástkami jako člověk, např. prohledávat podle předdefinované šablony a tlačit s použitím pouze malé kontaktní síly, dokud součástka nezapadne do správné polohy. To šetří náklady na instalaci a programování díky snazšímu programování a kratší průměrné době procesního cyklu.

FC montáž s regulací síly se může rovněž použít pro zkoušky výrobků, kdy je cílem vyvinutí určité síly nebo momentu pro simulaci běžného používání. Typické testovací vzorky jsou sedadla, volanty, spínače, točítka, páky, zásuvky, lůžka atd. Zkoušky se provádějí bez nadměrného zatěžování podle přesně definovaného zkušebního postupu.

Vlastnosti

 • Kalibrace snímačů a identifikace zatížení
 • Aktivace a deaktivace funkce Force Control (Regulace síly)
 • Aktivace a deaktivace funkce Force Control (Regulace síly)
 • Definování referenčních hodnot (požadovaná síla, moment nebo prohledávací šablona)
 • Okrajové podmínky (doba působení síly, momentu nebo vyhledávání)
 • Dohled
 • Čtení dat o zatížení, silách nebo stavu procesu
 • Řízení více robotů

Produkt

 • Pokročilý software pro regulaci síly včetně speciální sady montážních instrukcí RAPID
 • Vysoce výkonný počítač řízení os připravený pro rozhraní snímače regulace síly

Force sensor    

 • Snímače schválené ABB jsou snímače síly/momentu od ATI, modely Delta, Theta a Omega se stupněm krytí IP60, IP65, IP68 nebo IP65V s těsněními z materiálu Viton určenými pro agresivní prostředí

Související produkty

Loading documents

Kontaktní informace

Kam chcete poračovat?

Zašlete nám dotaz

Please select country from the list below
Země
Místo
Pro tuto zemi, prosím kontakt na vašeho lokálního partnera ABB
Jméno
Společnost
E-Mail
Telefon
PSČ
Vaše zpráva
Zrušit

Thank you for your inquiry and interest in ABB.
We will get back to you as soon as possible.

Zpět

An error occurred and your inquiry could not be sent.
Please try again later.

Zpět

Váš lokální obchodní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Jméno
Adresa
 
Telefon
 
Fax
 
E-Mail
 
 

Please select country from the list

Zavřít

Zašlete nám dotaz

Please select country from the list below
Země
Místo
Pro tuto zemi, prosím kontakt na vašeho lokálního partnera ABB
Jméno
Společnost
E-Mail
Telefon
PSČ
Vaše zpráva
Zrušit

Thank you for your inquiry and interest in ABB.
We will get back to you as soon as possible.

Zpět

An error occurred and your inquiry could not be sent.
Please try again later.

Zpět

Váš lokální servisní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Váš lokální servisní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Jméno
Adresa
 
Telefon
 
Fax
 
E-Mail
 
 

Please select country from the list

Zavřít

Zašlete nám dotaz

Please select country from the list below
Země
Místo
Pro tuto zemi, prosím kontakt na vašeho lokálního partnera ABB
Jméno
Společnost
E-Mail
Telefon
PSČ
Vaše zpráva
Zrušit

Thank you for your inquiry and interest in ABB.
We will get back to you as soon as possible.

Zpět

An error occurred and your inquiry could not be sent.
Please try again later.

Zpět

Váš lokální pohotovostní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Váš lokální pohotovostní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Jméno
Adresa
 
Telefon
 
Fax
 
E-Mail
 
 

Please select country from the list

Zavřít

Authorized Value Providers

Zavřít
Servisní kontakt je nedostupný