Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Zařízení pro lisování

Zařízení pro automatické lisování společnosti ABB umožňuje řadě různých výrobců být daleko flexibilnější a nákladově konkurenceschopnější.

Sofistikované systémy pro automatické lisování se nyní stávají novou konkurenční výhodou pro širokou škálu výrobků, které lisují střední až velké objemy kovu jako součást svých výrobních procesů. 
Jelikož se preference spotřebitelů neustále mění a cyklická ekonomie přidává na nejistotě, stává se investice do skladových jednotek s jedním výrobkem v dlouhých, statických výrobních sériích nepřijatelnou. Výrobci se potýkají s častými změnami provedení výrobků, menšími výrobními sériemi a potřebou snížit výrobní náklady.

Portfolio výhod, které přináší systémy pro automatické lisování, je výrazné:

  • Bezpečnost: Bezpečnost nelze zanedbat a je důležitým důvodem, proč zákazníci automatizují systémy v lisovnách. Bezpečnostní prvky jako elektronický polohový spínač (EPS) a SafeMove™ nabízí výhradně společnost ABB.
  • Kompletní, snadno použitelné systémy: Společnost ABB nabízí kompletní systémy na klíč, které jsou důkladně testované a vyladěné před konečnou instalací. Pokročilé systémy rozhraní člověk–stroj (HMI) usnadňují intuitivní programování a obsluhu zařízení.
  • Flexibilita: Systémy jsou navrženy tak, aby zákazníkům umožňovaly výrobu mnoha různých dílů na jedné lince s minimálním programováním robotů. Automatické změny nástrojů a schopnost otočit nebo rozdělit linku jsou dvěma příklady další provozní flexibility.
  • Energetická účinnost: Systémy ABB spotřebovávají méně energie, což je důležitým faktorem pro každou společnost. Podle systému se energetická úspora pohybuje v rozmezí 10 až 20 %.
  • Náklady/návratnost investice: Společnost ABB vždy hledá nákladově efektivní řešení pro zlepšení návratnosti investice (ROI). Náklady na systém obsluhy robotického lisu jsou jen zlomkem nákladů na složité automatizační systémy. Náklady na údržbu jsou také nižší.


Na základě těchto výhod nabízí společnost ABB systémy pro automatické lisování, které vylepšují tři základní kritéria výkonu automatického lisování:

  • Rychlost: Roboty společnosti ABB jsou díky svému vysokému kroutícímu momentu a zrychlení nejlepší ve své třídě, pokud jde o optimalizaci rychlosti. Nové výrobky společnosti ABB, jako např. robot s rotační sedmou osou, roboty s lineární sedmou osou a v poslední době s technologií Dynamic Drive Chain (DDC®) pomáhají zákazníkům zvyšovat výkonnost linek.
  • Dostupnost: Doba provozu robotického systému v lisovně je obvykle vyšší než 95 % a systémy společnosti ABB pomáhají tento faktor dále zlepšit.
  • Kvalita: Efektivnější manipulace s díly vede k trvale vyšší kvalitě hotových dílů. DDC je zvlášť efektivní v optimalizaci výkonnosti, kde je zapotřebí více rychlostí lisování najednou.