IRBP B

Toto polohovadlo nabízí dvoupolohové řešení, kde robot pracuje na straně jedné, a na druhé operátor dodává a odebírá obrobky. Mezi oběma polohovadly je umístěna přepážka, která chrání operátora.

IRBP B se dodává ve třech verzích a je navrženo k manipulaci s obrobkem včetně přípravku až do hmotnosti 750 kg. Je ideální pro obrobky, které se musí otáčet ve dvou osách, aby bylo možné dosáhnout optimální procesní polohy.

Díky modulárnímu provedení, malému počtu trvanlivých pohyblivých částí a minimálním nárokům na údržbu se IRBP B velmi snadno servisuje.

IRBP B

Technická data

Loading documents
Select region / language