IRBP D

Toto polohovadlo nabízí dvoupolohové řešení, kde robot pracuje na straně jedné, a na druhé operátor dodává a odebírá obrobky. Mezi oběma stanicemi je umístěna přepážka, která chrání operátora.

IRBP D se dodává ve dvou verzích, je navrženo k manipulaci s obrobkem včetně přípravku až do hmotnosti 600 kg. Je vhodné, když se má obrobek otáčet ve dvou osách a je zapotřebí koník.

Díky modulárnímu provedení, malému počtu trvanlivých pohyblivých částí a minimálním nárokům na údržbu se IRBP D velmi snadno servisuje.

Loading documents
Select region / language