IRBP K

Toto polohovadlo nabízí dvoupolohové řešení, kde robot pracuje na straně jedné, a na druhé operátor dodává a odebírá obrobky. Mezi oběma stanicemi je umístěna přepážka, která chrání operátora.

IRBP K se dodává v šesti verzích, je navrženo k manipulaci s obrobkem včetně přípravku až do 1 000 kg.

Díky modulárnímu provedení, malému počtu trvanlivých pohyblivých částí a minimálním nárokům na údržbu se IRBP K velmi snadno servisuje.

IRBP K

Technická data

Loading documents
Select region / language