IRBP R

Toto polohovadlo nabízí dvoupolohové řešení, kde robot pracuje na straně jedné, a na druhé operátor dodává a odebírá obrobky. Mezi oběma stanicemi je umístěna přepážka, která chrání operátora.

IRBP R se dodává ve třech verzích, je navrženo k manipulaci s obrobkem včetně přípravku až do hmotnosti 1 000 kg. Obrobek se během procesu otáčí kolem jedné osy a všechny osy se přeorientují při změněně polohy.

Díky modulárnímu provedení, malému počtu trvanlivých pohyblivých částí a minimálním nárokům na údržbu se IRBP R velmi snadno servisuje.

IRBP R

Technická data

Loading documents
Select region / language