Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Řídící systém IRC5P

IRC5P je verze standardního řídícího systému IRC5 určená pro lakovací roboty. HW a SW funkce tohoto řídícího systému jsou od IRC5 odlišné, neboť  zohledňují aplikačně specifické požadavky (ex prostředí) a nutnost regulace lakovacího procesu (IPS) v návaznosti na pohyby robota.
Díky IPS má robot nad procesem lakování absolutní kontrolu a dochází tak nejen k výrazným úsporám cyklového času, ale i barev (redukce přestřiků).

Loading documents