Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

4 dobré důvody proč se připojit

 

Přínosy školního pracoviště s průmyslovým robotem pro školu a studenty:

1. Inovace výuky prostřednictvím zapojení reálných průmyslových technologií -  šestiosý robot, průmyslové PLC, kamerový systém, pneumatické ventily, dopravníkový pás, prvky průmyslové bezpečnosti, software pro programování průmyslových robotů aj.

2. Atraktivní propojení teorie a praxe - každý ze studentů pracuje na svém PC s virtuálním dvojčetem robotického pracoviště, následně svou práci pošle do reálného robotického pracoviště, kde je výsledek práce prakticky ověřen.

3. Praktické dovednosti a znalosti pro pedagogy a studenty:
 
  • Základy robotické bezpečnosti
  • Obsluha a programování průmyslových robotů
  • Vytvářet a upravovat pohyby robota v prostředí programu ABB RobotStudio nebo Wizard easy programming
  • V RobotStudiu navrhnout a vytvořit robotické pracoviště zahrnující roboty, dopravníky, obsluhované stroje, periferie, vše plně interaktivní ve 3D
  • Obsluhovat PLC (programovatelný logický automat)

4. Lepší uplatnění absolventů na trhu práce - zaměstnavatelé stále častěji očekávají u absolventů technických škol základní znalost práce s průmyslovým robotem.