Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB ČR partnerem nově otevřeného Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky

Dne 2. května byla v areálu ČVUT v pražských Dejvicích slavnostně otevřena nová budova Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, který bude sloužit jako špičkové vědecké pracoviště napříč technickými obory a napomáhat k digitalizaci průmyslu.
Otevření se vedle rektora ČVUT Petra Konvalinky, ředitele institutu CIIRC Vladimíra Maříka a dalších zástupců akademické sféry zúčastnil také prezident Miloš Zeman a premiér Bohuslav Sobotka. Mezi zástupci klíčových partnerů z oblasti průmyslu nechyběla Tanja Vainio, generální ředitelka ABB ČR, která měla možnost i krátce s premiérem pohovořit.
Jak dokládá uzavřené memorandum o porozumění, jak ČVUT, tak ABB ČR mají velký zájem o spolupráci, a to jak v oblasti vývoje aplikací pro průmyslové roboty, tak v oblasti rozvoje a vzdělávání či vzájemných výzkumných aktivit.

ABB ČR rovněž připravila pro otevření CIIRC několik tematických ukázek. V rámci ukázky zaměřené na simplifikaci a spolupráci představila robota YuMi a možnosti jeho programování, pro jehož účely byl vyvinut velmi jednoduchý způsob programování pomocí učení, který si účastníci měli možnost na stánku ABB prakticky vyzkoušet.

V rámci druhé interaktivní ukázky jednotka ABB Robotika představila technologické produkty a řešení využívající vedle RobotStudia také rozšířenou realitu v podobě Microsoft HoloLens. Tento headset si rovněž mohli účastníci akce vyzkoušet a ověřit si jeho schopnost umisťovat do reálného prostředí pomocí holografie robotické technologie.

Význam centra CIIRC potvrzuje i rozsáhlé mediální pokrytí slavnostního otevření, o nějž projevila zájem všechna přední média včetně ČT, TV Nova, ČTK, ČRo a klíčových periodik. Společnost ABB je zachycena v krátkých videích uveřejněných na idnes a serveru lidovky.cz.

Více informací o CIIRC:
Institut CIIRC byl založen v červenci 2013, přestavba původní Technické menzy na ulici Jugoslávských partyzánů na moderní nízkoenergetickou budovu CIIRC pak začala v listopadu 2014 a stála celkově cca 1,5 miliardy Kč. Centrum v současné době řeší mimo jiné pět velkých evropských projektů a spolupracuje s řadou firem a různými světovými univerzitami, které se specializují na moderní technologie. V nové budově bude například i první experimentální výrobní robotizované pracoviště v ČR pro podporu malých a středních českých podniků při maximálně efektivním zavádění digitalizace.