Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Případová studie: Těstoviny dnes a zítra

Největší značkový výrobce potravin v Argentině skladuje vaky s chutnými těstovinami rychleji a účinněji díky robotické automatizaci.

Největší argentinský výrobce sušených těstovin se svou rychle rostoucí značkou Lucchetti zrychluje výrobní procesy pomocí robotické automatizace, která současně zaručuje vyšší kvalitu výrobků. Ta jim pomáhá držet krok s rostoucími požadavky a uchovávat si čelnou pozici mezi konkurencí v zemi, která těstoviny miluje.

A můžeme hovořit o dokonalém načasování: V Molinos se poprvé přiklonili k robotům ABB v roce 2008, ve stejném roce, kdy ABB Argentina zahájila činnost v oblasti paletizačních aplikací. Nejnověji byl instalován do podlahy montovaný paletizační robot IRB 660 v závodu Lucchetti. „Od té doby jsme navrhli, vyrobili a uvedli do provozu buňky s téměř 15 nainstalovanými roboty,“ uvedl Ulises Strangis, projektový manažer ABB Robotics. „Během té doby jsme přizpůsobili přání zákazníka několik typů mechanických a podtlakových chapadel.“

S dosahem 3,15 metru a užitečným zatížením 180 kilogramů robot otáčí, rotuje a spouští své velké rameno, kterým uchopuje vaky s těstovinami a úhledně je rovná na palety střídavě ze dvou dopravníkových pásů. Dokáže přepravit až 240 vaků za minutu. Chapadlo vkládá mezi jednotlivé vrstvy archy sulfátového papíru. Řidič vysokozdvižného vidlicového vozíku poté přemístí hotovou paletu do stroje, který paletu obalí plastickou fólií, a následně je paleta přepravena dalším vysokozdvižným vozíkem do sousedního distribučního centra plného palet připravených k odeslání.

Molinos Rio de la Plata

Společnost Molinos nainstalovala šest robotů ABB v závodu Lucchetti, kde vzrostla produktivita o 10 procent, říká výrobní manažer Robert Hagen. „To je pro nás obrovské číslo,“ dodává. Dalším pozitivem je „zlepšená průchodnost na konci linky,“ říká Hagen.

Výhody robotů

−− Zvýšení produktivity: 10 procent
−− Nižší náklady na pracovní sílu
−− Snadné navrhování procesu automatizace pomocí simulačního softwaru RobotStudio Palletizing PowerPac
−− Změny lze provádět bez mechanických úprav zařízení

Související odkazy