Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Machine Sync

Att spara tid är att spara pengar, och när det gäller att minska tiden som krävs för att öppna och stänga maskiner för extrahering är det många sekunder som kan sparas.

Machine Sync bygger på lång erfarenhet av maskinbetjäning med robotar. Programmet förbättrar resultatet vid robotproduktion ytterligare genom att samordna öppning och stängning av maskinen, vilket minskar cykeltiden. Genom att synkronisera öppning och stängning minskar dessutom slitaget på roboten och kollisioner kan undvikas.

Ökning av produktionsresultaten

Den uppenbara fördelen med Machine Sync är den minskade extraheringstiden, som förbättrar maskinens cykeltider och ökar produktionsresultatet. I ett typiskt fall med en formsprutningsmaskin med kapacitet på 3 000 ton som formsprutar en normal bildel och en IRB 6650-hyllrobot, blir besparingen i extraheringstid med synkroniserad tidig öppning och tidig stängning mer än 10 procent. Om vi extrapolerar den här siffran för en maskin som kör i treskift året runt med en extraheringstid på 10 sekunder och en komplett cykeltid på 30 sekunder, skulle detta ge 35 000 fler tillverkade delar.

Säkerheten ingår

Eftersom positionen för robotbanan är synkroniserad med maskinens olika lägen, garanterar Machine Sync även säkerheten för tillämpningen. Jämfört med att bara ställa in en mellansignal när maskinen är halvöppen och sedan släppa in roboten, har Machine Sync en högre grad av säkerhet och kollisionsundvikning. Särskilda säkerhetszoner som kan konfigureras beroende på till exempel gripdonets mått och geometri, möjliggör säker drift i både manuellt och automatiskt läge.

Funktioner

  • Genom att synkronisera robotens rörelser med en linjär sensor på maskinens rörliga platta kan du uppnå:
  • Tidig öppning – roboten är synkroniserad med maskinen på väg in,
  • Tidig stängning – maskinen kan tryggt stängas tidigt eftersom roboten är synkroniserad med den rörliga plattan när den lämnar maskinen.

Fördelar

  • Minskar extraheringstiden med cirka 10 procent
  • Minskad cykeltid
  • Ökad maskintid
  • Minskat slitage på roboten
  • Undviker kollisioner
  • Enkelt att konfigurera och programmera.

 

Tillämpningar

Maskinbetjäning och materialhantering, särskilt formsprutning, gjutning, maskinverktyg och pressbetjäning

Relaterade produkter

Loading documents