Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

RobotStudio Machine Tending PowerPac

RobotStudio Machine Tending PowerPac – ett tillägg för RobotStudio som tillhandahåller en plattform för snabbt och enkelt skapande och redigering av robotceller för maskinbetjäning i en virtuell 3D-miljö.

Med ett bibliotek av vanliga gripdon och stationstyper samt inbyggt stöd för de flesta maskiner och typer av kringutrustning, är det enkelt att få igång en cell i den virtuella världen. Dessutom förbättras säkerheten genom förmågan att definiera säkra rörelser till hempositionen i en virtuell miljö.

Bland funktionerna i Machine Tending PowerPac finns:

  • Definiera och konfigurera delar och gripdon
  • Definiera och konfigurera stationer och robotrörelser
  • Definiera HomeRun-strategi
  • Definiera, simulera, validera och optimera cykler

Relaterade produkter

Loading documents