Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

RobotWare Machine Tending

RobotWare Machine Tending är en flexibel styrprogramvara för införande och drift av ABB-robotar.

Den innehåller ett intuitivt grafiskt användargränssnitt som möjliggör problemfri och säker användning, enkel produktionsövervakning och styrning samt automatisk programmering och val av delar.

Även om gränssnittet har konstruerats så att mindre erfarna operatörer kan styra de vanligaste uppgifterna, ger programvaran också obegränsad åtkomst till kraftfulla RAPID-kodverktyg för mer avancerade användare.

Bland RobotWare Machine Tending-funktionerna finns:

  • Grafisk operatörsskärm
  • Cykelhantering och programstyrning
  • Stationskonfigurering och felhantering
  • Gripdonsstyrning och Hot editing
  • Konfiguration av delar och signaler
  • Säker och automatisk HomeRun
  • Service- och inställningsrutin
  • RAPID Framework

Relaterade Produkter

Loading documents