Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

SoftMove

Effektiv samverkan mellan robot och maskin SoftMove är ett programalternativ som gör att roboten kan styras eller användas flytande för att anpassas till externa krafter eller variationer i arbetsobjekten.

Det här kan användas i en typisk tillämpning för maskinbetjäning, där maskinen (till exempel en formsprutningsmaskin eller gjutningsmaskin) matar ut en del. Med SoftMove styrs roboten endast i en riktning, vilket underlättar hög noggrannhet och tillförlitlighet. Alternativet minskar robotens programmeringstid och ger effektiv samverkan mellan roboten och maskinen, vilket ger kortare cykeltider.

Funktioner

  • Minskar robotens styvhet i en angiven cartesiansk riktning, samtidigt som det ursprungliga beteendet i huvudsak bibehålls i övriga riktningar
  • Roboten kan ”flyta fritt” i en angiven riktning
  • Roboten kan ha en fjädringsfunktion i en angiven riktning
  • Styvhets- och dämpningsparametrar styr efterlevnaden
  • Gravitationskompensation – styvheten går även att sänka i vertikal riktning

Fördelar

  • Följning endast i en riktning

Relaterade produkter

Loading documents