Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

RobotWare Assembly FC

Revolutionerande nya möjligheter för automatiserad montering

RW Assembly FC (kraftstyrning för montering) är ett applikationsalternativ som i hög grad underlättar användningen av robotar för uppgifter som kräver ”beröringsidentifiering”, till exempel montering, fixturering, produkttester o.s.v. Alternativet bygger på ett koncept med kraftstyrning, det vill säga en strategi för robotstyrning där robotens rörelser anpassas enligt återkopplingen från en kraftgivare. Därmed kan roboten automatiskt söka efter rätt plats, och montera delar med intelligenta kraft/vridmomentrörelser utan risk för att roboten fastnar eller att delar skadas.

RW Assembly FC gör det möjligt att sköta monteringsuppgifter med robotar som tidigare har varit för krävande för robotautomatisering. Även med toleranser på hundradelar av millimetrar eller vid montering av delar med godtyckliga positioner, går det nu att på lönsamt sätt använda robotar i helt automatiserad produktion. Produktionen blir dessutom av högre kvalitet och ger färre skador på produkterna.

Vid kraftstyrning är roboten försedd med taktil avkänning och kan hantera delar på samma sätt som en mänsklig arbetare, till exempel söka längs en fördefinierad bana och försöka trycka tills delarna hamnar i läge med endast liten kontaktkraft. Detta sänker installations- och programmeringskostnaderna eftersom programmeringen underlättas. Dessutom minskar den genomsnittliga processcykeltiden tack vare färre monteringsproblem i produktionen.

Assembly FC går även att använda för produkttester, med målet att tillämpa kraft och vridmoment i syfte att simulera normal användning. Typiska testexempel är säten, rattar, brytare, vred, spakar, lådor och sängar. Testerna utförs utan överbelastning i enlighet med den angivna testsekvensen. 

Funktioner

  • Kalibrering av givare och lastidentifiering
  • Aktivering och inaktivering av kraftstyrning
  • Definition av referensvärden (önskad kraft, vridmoment och/eller sökmönster)
  • Avslutningsförutsättningar (hur länge kraften, vridmomentet eller sökningen ska tillämpas)
  • Övervakning
  • Inläsning av data om laster, krafter och processtatus
  • Styrning av flera robotar

Produkt

  • Avancerad programvara för kraftstyrning inklusive en specifik uppsättning RAPID-instruktioner för montering
  • Axeldator med höga prestanda förberedd med gränssnitt för kraftstyrning

Vårt erbjudande

Relaterade produkter

Loading documents