Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

PickMaster - förpackning när det ska vara enkelt och smidigt

I nära integration med IRC5 eller S4C är PickMaster det bästa verktyget för robotstyrning i förpackningssystem.

Det PC-baserade programmet har omfattande grafiska gränssnitt för konfigurering av kraftfulla applikationer i vilka upp till åtta robotar kan samarbeta längs transportörer.

Med sina många beprövade processfunktioner, samlade i ett standardprogram, minimerar PickMaster effektivt riskerna förknippade med komplexa produktionslösningar.

De kraftfulla verktygen för visuell identifiering och inspektion gör, tillsammans med högpresterande transportörförföljning, verkligt flexibel produktion framgångsrik.

Det finns två PickMaster-produkter att välja mellan

Båda använder samma grafiska designkoncept och programstruktur, så att användarna enkelt kan förstå båda produkterna.

PickMaster 3
PickMaster 3 innehåller avancerad teknik för visuell identifiering och noga integrerad spårningskapacitet för transportband. Det integrerade visuella systemet är avancerat, men PickMaster 3 kan även kommunicera med alla externa sensorer. (linjeskannrar, visuell identifiering i färg, 3D, osv.).

PickMaster 3 har mer än sex års erfarenhet av att minska programmeringstiden och leverera mycket tillförlitliga High Speed Picking-tillämpningar.

PickMaster 5
PickMaster 5 är en programvara för palleteringstillämpningar som efterträder det välkända ABB FlexPalletizer®-systemet. Mer än tio års erfarenhet av palletering har överförts till den nya programvaran, som kombinerar erfarenhet med modern och mycket flexibel programvara.

PickMaster 5 innehåller alla funktioner som krävs för att skapa en palleteringstillämpning och erbjuder ett stort mått av flexibilitet. Ingen robotprogrammering krävs, trots att programvaran är öppen och tillgänglig för största möjliga flexibilitet. Utformningen av programvaran möjliggör sena ändringar av tillämpningen utan att det krävs någon omprogrammering.

FlexPicker-systemet
FlexPicker-systemet innefattar robot IRB 340 och dess styrskåp, specialiserad plockprogramvara och ett system för visuell identifiering.

Systemets viktigaste fördelar är:

  • ett enda gränssnitt för hela systemet - snabbt och enkelt att använda
  • moduluppbyggnad - stor frihet vid konstruktion av produktionslinjerna
  • offline-konfigurering - hög flexibilitet
  • lätt att programmera - korta igångkörningstider
Loading documents