Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

PickMaster – paketering på enkelt sätt

TEKNISKA DATA FÖR PICKMASTER 3.10

Produktinnehåll

PickMaster™ 3.10 programpaket
PickMaster™ 3.10 maskinvara
PickMaster™ 3.10 användarhandbok

Maskinvara

Analoga system:
MVS-8504 (fyra kameror)
Kamerakabel
Trig/Strobe I/O-kort: fyra par skyddade optoisolerade utlösnings-/stroboskopsignalanslutningar
Digitala system:
Vision PCI-kort Cognex MVS-8100D/1/2/3 (alt. 1–3 kamerakort)
Digitala CMOS CDC-200 kameror med högupplösning (utan linser) och kamerakablar

Nödvändig utrustning

 • M2002 S4Cplus- och M2004 IRC5-styrenhet (alla IRB-typer)
 • Minst ett 24 V digitalt I/O-kort
 • 0..6 Encoder-gränssnittskort för ”Prepared for PickMaster”
 • BaseWare 4.0.113/5.06 eller senare med alternativet ”Prepared for PickMaster’

Ytterligare utrustning

 • Dator: Vi rekommenderar Pentium III 1,5 GHz MMX, 512 MB-minne med en ledig PCI-plats/visningsenhet och en plats för RIS-fältbusskort.
 • Ethernet-standardkort
 • Datorprogramvara: Windows XP eller 2000 Professional
 • Kommunikation: TCP/IP via Ethernet
 • Analog visuell identifiering: Kameratyp: heltäckande slutare, progressiv skanning.
  Kamerakablar i enlighet med Cognex-specifikationen för utvalda kameror
  Digital visuell identifiering: Alla kameror och kablar ingår

Visuell identifiering

 • Sökverktyg PatMax™/Blob
 • Inspektion (flera funktionsutvärderingar: storlek, form, relativa positioner, histogram, osv.)
 • Extern modell och sensor SDK
 • Linjär och icke-linjär kalibrering med perspektivkompensering
 • Kamerahämtningstid och överföringshastighet: normalt 50–200 ms på en dator med höga prestanda. Komplicerade modeller kan påverka prestandan
 • Upp till åtta kamerahämtningar samtidigt

Spårningsprestanda för transportband

Repeterbar1 spårning med IRB 340 och IRC5
Transportbandshastighet [mm/s] Repeterbarhet [mm]
200 1,0
350–750 1,5
800–1400 3,0–5,0
Noggrannhet för visuell identifiering2
Repeterbarhet för visuell identifiering är cirka 1/40 bildpunkt, 0,01 mm möjligt

 1. Repeterbarhet i varje position vid konstant transportbandhastighet. Noggrannheten beror på transportbandets noggrannhet och ordentlig kalibrering. Hög tålighet mot hastighetsvariationer: repeterbarhet 3,5 mm vid 500 mm/s och 0,2 s start-/stopptid.
 2. Beroende på bildupplösningen.

Funktioner

 • Lättanvänd grafisk linje- och projektkonfigurator
 • Grafiskt användargränssnitt och dokumentation på fem språk
 • Omedelbart uppgiftsbyte och helt automatisk produktionsstart med en knapptryckning
 • Linje-PLC och möjlighet att ansluta anpassad operatörspanel via TCP/IP, fältbussar, serieport eller särskild I/O
 • Möjlighet att ansluta fjärroperatörspanel (TCP/IP, fältbussar, seriell, I/O)
 • Samtidig styrning av både S4Cplus- och IRC5-robotstyrenheter
 • Styrning av status för processer och enskilda robotar
 • Fininställning av Runtime-processer
 • Avancerad kapacitet för sortering och blandning
 • Balansering av processlast för produkter mellan robotar
 • Progressiv plockning och fyllning (ATC)
 • Digitalkameror med hög upplösning
 • Visuell identifiering och kvalitetsinspektion med hög prestanda
 • Inspektion av fel och defekter som inte lärts in
 • Integrering av anpassade visuella algoritmer och externa sensorer
 • Anpassning via .NET-gränssnitt
 • Kamerafördelning till flera robotar
 • Givarfri automatisk kamera
 • Styrning av start/stopp för transportband
 • Digitala CMOS CDC-200-kameror med hög upplösning

TECHNICAL DATA PICKMASTER 5.00

Produktinnehåll

PickMaster™ 5.00 Software package

Nödvändig utrustning

 • M2004 IRC5-styrenhet
 • FlexPendant
 • BaseWare 5.09 eller senare med alternativet ”Prepared for PickMaster – PickMaster 5”
 • PC Operating System: Windows XP Professional
 • Kommunikation: TCP/IP via Ethernet

Funktioner

 • Lättanvänd grafisk linje- och projektkonfigurator
 • Automatisk beräkning av mönsterlager
 • Biblioteks- och importfunktioner för mönster
 • Automatisk generering av optimerade robotrörelser
 • Sökning av stackhöjd
 • Kollisionsundvikning
 • Hastighets- och accelerationsstyrning
 • Inbyggd gripdonskonfiguration
 • Generiskt gränssnitt för stationssignal
 • Integrerad logik för stationssekvens

  Data och mått kan ändras utan föregående meddelande.