Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Robot Application Builder

Skapa anpassade operatörsgränssnitt!

Skaffa dig fördelarna med ett anpassat gränssnitt
De flesta är nog överrens om att en specialanpassad lösning fungerar bättre än en standardlösning. Detta gäller i särskilt hög grad för operatörsgränssnitt ute i produktionslinjerna. Nyckelpunkten i anpassade användargränssnitt är att systemet blir lättare att använda. Detta minskar stilleståndstiden på grund av operatörfel väsentligt, och minskar också inskolningsbehovet. Robot Application Builder ger företagen tillgång till fördelarna med anpassade operatörsgränssnitt genom att utvecklingsarbetet går snabbt och enkelt och drar lägre kostnader.

Verkligt effektivt och kraftfullt
Normalt levereras robotar som universalmaskiner, med ett universellt gränssnitt avsett att fungera med samma uppsättning manöverorgan, knappar och bildskärmar, oavsett vad maskinen ska användas till. Det fungerar visserligen, men för att uppnå maximal effektivitet i olika applikationer och processer krävs skräddarsydda funktioner i rätt ögonblick. Detta gör systemet snabbare att arbeta med och minskar risken för kostsamma operatörfel.

Programutvecklingsverktyg
Robot Application Builder är en uppsättning programutvecklingsverktyg (Software Development Kit, SDK) i vilka utvecklingsverktyget Microsoft® Visual Studio .Net utnyttjas för att skapa anpassade operatörsgränssnitt för antingen ABB FlexPendant eller en PC med operativsystem Microsoft® Windows® . För att klara detta, innehåller programpaketet följande komponenter:

  • FlexPendant SDK för nya IRC5 FlexPendant
  • PC SDK för PC-bildskärmar.

Relaterade produkter

Loading documents