Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Skärningsprogramvara

Att använda robotar för laserskärning erbjuder stora kostnadsfördelar jämfört med den traditionella femaxliga laserskärningsmaskinen, och tar dessutom mindre plats. Samtidigt blir det möjligt att optimera produktionsutformningen – vilket sparar både produktionsutrymme och kostnader.

I många fall innebär robotlaserskärning att en eller flera dyrbara tillverkningsprocesser kan elimineras, vilket resulterar i mer effektiva produktionsprocesser. ABB har utvecklat två sofistikerade programverktyg för användning med skärningstillämpningar.

RobotStudio Cutting PowerPac
Ett sofistikerat offline-programmeringspaket som kopplas in till RobotStudio och låter användarna generera och modifiera programmerade banor i en 3D-simuleringsmiljö istället för på fabriksgolvet.

RobotWare Cutting
En avancerad styrprogramvara som optimerar laserskärning med ABB-robotar. Detta inkluderar sofistikerade verktyg för finjustering och kalibrering av robotar, integrering av kringutrustning samt programgenerering av komplicerade vägar och former.

Loading documents