Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

WebWare Server

Öka drifttiden för robotsystemet!

WebWare är ett program som används för att styra produktionsdata. När ABB-robotarna är anslutna till nätverket gör WebWare att du kan skydda och optimera dina investeringar i robotteknik! 

Skydda dina robotdata 
Skulle du driva ett företag utan att skydda uppdragskritiska data? Inte avsiktligt säger du, men ändå är detta riktigt vanligt. Många företag har svaga eller obefintliga lösningar för rutinmässig säkerhetskopiering för sina robotar, samtidigt som de har fullständig säkerhetskopiering av kontorsdata som Word- eller Excel-dokument. Störningar som uppstår genom strömavbrott, reparation av utrustning samt obehöriga programändringar är problem som kan påverka produktiviteten negativt. WebWare ger dig möjlighet att skydda dina data genom att schemalägga automatisk säkerhetskopiering och permanent arkivering av robotprogram, konfigurationsfiler och andra produktionsfiler från roboten. Du kan se WebWare som en försäkring som minimerar avbrotten. 

Öka drifttiden 
När det gäller att öka drifttiden är agerbar information det första du behöver. I dagens informationssamhälle har du tillgång till en enorm mängd data, men det är inte vilka data som helst som hjälper företag att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Nyckeln till framgång i dagens affärsmiljö är att ha ”agerbar information””. 
WebWare låter dig fatta underbyggda beslut genom att leverera många slags agerbar information som besvarar frågorna:

  • Vilken är drifttiden för mina robotar?
  • Vilka är de vanligaste problemområdena?
  • Hur långa är mina cykeltider?
  • Hur kan jag övervaka kvalitetssiffrorna?
  • Hur kan jag övervaka behovet av förbyggande underhåll?
Loading documents