Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

IRT 501 FlexTrack

Robotöverföringssystem

I och med att kunderna har högre krav på flexibilitet i verkstaden uppstår ett annat problem: hur kan monteringsgrupper eller t.o.m. en hel kaross flyttas längs produktionslinjen utan att begränsa flexibiliteten?

Just nu använder transportbanden modellspecifika pallar eller verktyg för att hantera delarna i rörelse. Pallarna måste skickas tillbaka till början av transportbandssystemet när de är tomma. Returslingan blir otymplig och kräver ofta ett upphöjt system på en entresolvåning. Det leder till höga kostnader. Eftersom flera olika bilmodeller tillverkas samtidigt innebär det dessutom att det finns flera olika palltyper som alla behöver behandlas på olika sätt.

Under de omständigheterna blir det en logistisk mardröm att hantera fler än två bilmodeller på samma produktionslinje. Än en gång ligger lösningen i flexibla verktyg med treaxliga robotar för att positionera dellokaliserarna. Den programmerbara jiggen bärs av en linjär åkbana, som i likhet med robotarna drivs av IRC5-styrenheten. FlexTrack är utvecklad för tillämpningar där kompakthet, skydd och kostnadseffektivitet är nödvändiga. Den kompakta bredden tillåter optimerade utformningar där de stationära FlexPLP-enheterna är nära den linjära banan. Alla inre styrnings- och överförningskomponenter är skyddade mot föroreningar från svetsning. Den linjära åkbanan kan också användas för att bära robotar för olika processer som limning och palletering. Ännu en styrka hos en sådan linjär åkbana jämfört med ett konventionellt transportbandssystem är att varje kaross flyttas individuellt med mycket hög exakthet och återupprepbarhet. Det kan göra vissa steg mycket enklare. Överföringstiden minskas drastiskt till mindre än 5 sek för 6 meter.

FlexTrack finns i fyra versioner (IRT 501-66, 501-66R, IRT 501-90 och IRT 501-90R) med olika last och bredd.

Loading documents