Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Funktionspaket för Integrerad Dispensering

Tekniker för limning och tätning blir allt viktigare på grund av att mer och mer komplexa komponenter tillverkade av olika material måste kombineras. Den här designtrenden åtföljs av ett växande behov av kvalitet, flexibilitet och produktivitet i tillverkningsprocessen.

Automatiserade robotstationer kan uppfylla de kraven med rätt dispenseringsutrustning och styrstruktur. För att göra det måste robot- och dispenseringsstyrsystemen vara synkroniserade för att ge hög prestanda och konstant kvalitet. ABB:s funktionspaket för integrerad dispensering integrerar doseringsstyrsystemet med IRC5-robotstyrenheten. Genom att använda den inbyggda planeringen av banrörelser i IRC5, blir exakt dispensering – av mellan 0,01 ml/s och 96 ml/s i robothastigheter på upp till 1 000 mm/s och snabbare – nu möjlig.

Loading documents