Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Färgsprutor

Färgsprutor för lösningsmedelsbaserad färg

ABB:s färgsprutor kan användas för både vattenbaserad och lösningsmedelsbaserad färg. Sprutboxar för lösningsmedelsbaserad färg minimerar kundens anläggningskostnader. ABB:s teknik för mönsterstyrning minskar färgspill till följd av översprutning. Färgen utnyttjas mer effektivt, vilket också ger avsevärt mindre färgförlust.

Färgsprutor för vattenbaserad färg

ABB:s färgsprutor kan användas för både vattenbaserad och lösningsmedelsbaserad färg. Vattenbaserad färg är miljömedveten färg och bidrar till minskade utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC). ABB:s färgsprutor för vattenbaserad färg med egen teknik för mönsterstyrning gör det möjligt att minska färgförlusten avsevärt.

Våra erbjudanden