Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Färgsprutor för vattenbaserad färg

ABB:s färgsprutor kan användas för både vattenbaserad och lösningsmedelsbaserad färg.

Vattenbaserad färg är miljömedveten färg och bidrar till minskade utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC). ABB:s färgsprutor för vattenbaserad färg med egen teknik för mönsterstyrning gör det möjligt att minska färgförlusten avsevärt.

Our offerings

Loading documents