Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

RacerPack – lägger plastfolieförpackningar i lådor

RacerPack är ett helt integrerat robotsystem med hög kapacitet för kollationering, plockning och förpackning som placerar plastfolie på brickor, kartonger eller matar in den i andra maskiner.

Viktiga funktioner

  • Plockning och förpackning med hög noggrannhet från indexerade transportband, även när transportbandet går snabbare eller långsammare.
  • Enkelt byte av operatör på 10 minuter.
  • Varsam produkthantering med gripdon försedda med sugkoppar konstruerade för att plocka upp nästan alla slags produkter.
  • Användarvänligt HMI med recepthantering för produktbyte och produktionsövervakning.
  • Hög tillgänglighet och kapacitet på upp till 450 produkter i minuten.
  • Skalbar, hygienisk och modulbaserad konstruktion.
  • Snabb och enkel integrering i befintliga eller nya linjer.
Loading documents