Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FlexLifter IRL 600, IRL 100 & IRL 190

Flexibla lyft

FlexLifter är ett vertikalt lyftdon som används för att höja eller sänka ett arbetsstycke med stor precision. Alternativt kan det läggas till i FlexTrack för att skapa ett Lift-and-Carry-överföringssystem som används för att överföra en del längs en produktionslinje.

  • Fullständigt skydd FlexLifter har en inbyggd drivkedja som gör den lämplig för svåra industriella miljöer.
  • Hög prestanda FlexLifter har samma prestanda som andra ABB-robotar samt hög repeterbarhet, vilket säkerställer pålitlig positionering av även de tyngsta laster.
  • Enklare installation och underhåll FlexLifter har konstruerats noga med installation och underhåll i åtanke. Detta innebär bland annat enklare åtkomst till motorn och minimalt antal underhållsdelar.
  • Robotbaserad teknik FlexLifter använder samma IRC5-robotbaserade teknik som andra ABB-robotar. Detta innebär att ingen särskild programvara eller utbildning krävs. Robotprogrammerare och underhållspersonal kan direkt börja använda produkten med samma gränssnitt som de är vana vid.
    Detta gör också att lyftdonets hastighet och acceleration samt topplattans ändlägen går att programmera. Därmed blir lyftsystemet smart och återanvändningsbart.
  • Alternativ FlexLifter har en modulbaserad konstruktion och levereras i flera varianter med olika lastkapacitet. Det finns dessutom möjlighet att lägga till en rotationsenhet integrerad i lyftdonet så att arbetsstycket kan roteras för bättre åtkomlighet. Den kompletta lyftenheten kan monteras på golvet som en fristående enhet eller läggas till ovanpå FlexTrack.
Loading documents