Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FlexLoader™ FP 300

FlexLoader FP 300 är en kompakt matare för små till medelstora komponenter.

Den ersätter manuell betjäning och annan matningsutrustning med krav på kort cykeltid. FlexLoader FP 300 installeras och flyttas snabbt och enkelt. Hela cellen, inklusive roboten, är byggd på en enda bottenplatta och tar mycket liten plats.

Med rätt robot och FlexLoader-visionsystemet är robotcellen mycket flexibel. Komponenterna hälls i en buffert och vibreras sedan fram till kamerabandet där de plockas automatiskt.

FlexLoader FP 300 är extremt lätt att använda, precis som alla övriga FlexLoader-robotceller. Den kräver inga mekaniska justeringar och har korta omställningstider. Efter bara några dagars utbildning kan operatören själv, på mindre än tio minuter, lära FlexLoader FP 300 att mata nya komponenter. 

Fördelar

  • Lönsam redan vid ett skift
  • Byggd på en bottenplatta, enkel att installera
  • Lämplig för gjutna komponenter

Liknande produkter

Loading documents