Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FlexLoader™ FP 400

FlexLoader FP 400 är den största helautomatiska mataren i FlexLoader-familjen och har utvecklats speciellt för hantering av medelstora och stora komponenter.

Cellen hanterar upp till 250 mm långa och cirka 3 kg tunga komponenter snabbt och precist. Komponenterna tippas direkt på buffertband eller matas via en integrerad palltipp.

Robotmodellen väljs på basis av nödvändig räckvidd, lastkapacitet och önskad cykeltid. Kortast möjliga cykeltid är cirka 2,3 sekunder.

FlexLoader FP 400 är enkel att sköta, går lång tid utan övervakning och klarar de flesta matningsuppgifter. Operatören lär in nya komponenter på mindre än tio minuter. 

Fördelar

  • För osorterade komponenter och alla pallstorlekar
  • Helautomatisk, från pall till maskinbetjäning
  • Lång obemannad körtid, arbetar tills pallen är tömd

Liknande produkter