Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Materialhantering

ABB:s DressPack-lösningar för materialhantering finns i tre huvudversioner, eftersom kraven på flexibilitet skiljer sig kraftigt mellan olika tillämpningar.

Några saker går emellertid igen i alla DressPack-lösningarna – kompakthet, gemensamma reservdelar, enkelt underhåll samt simulerbarhet. Den modulbaserade konstruktionen, uppdelad i en sats för underarmen och en för överarmen, har visat sig vara framgångsrik och användarvänlig.

Våra erbjudanden