Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Invändig DressPack - IRB 6640 ID

Denna typ av DressPack skapar flexibilitet för dagens och morgondagens produktionsbehov.

Invändig DressPack är avsedd för produktion där det ställs höga krav på flexibilitet och åtkomlighet. Utvecklad för tillämpningar med många komplexa handledsrörelser och höga krav på flexibilitet för att klara produktionsomställningar. Fullständiga simuleringsmöjligheter.

Finns för IRB 6640.

Robotens processkablar är dragna inne i robotens överarm och genom dess handled. Kablarna följer därför med i alla robotarmens rörelser, i stället för att flaxa på ett okontrollerat sätt.
Flaxande kablar kan slitas ut fort. Kablarna är stabilt fästa inne i robotens överarm, vilket resulterar i minskat kabelslitage. Inne i armen är kablarna dessutom skyddade mot svetsstänk, värme och kollisioner. Kabellivslängden i 3-skift blir därför omkring 6–8 år, jämfört med 1–2 år för utvändig DressPack. Detta ger dig viktiga fördelar när det gäller reservdelskostnader och stilleståndstid.

CAD Modeller - Invändig dresspack - IRB 6640ID


Validation Ver. DXF
DWG
2D
SAT SW STEP PARA-
SOLID
VDA IGES STL VRML ROB
CAD
Robot
Studio
IGRIP
170-275 joint   joint joint joint sim sim sim
200-255 joint   joint joint joint sim sim sim

Relaterade produkter

Loading documents