Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Utvändig DressPack med sträckfunktion

Medelstort behov av flexibilitet och handledsrörelser. Indragningsfunktioner som håller kablar och slangar nära robotarmen Begränsade optimeringsbehov för varje robotcykel.

Kablarna och slangarna dras bakåt under robotrörelsen vilket håller dem nära robotarmen. Detta är en tydlig fördel om du vill undvika störningar av verktyget eller om du har robotarna nära varandra.

Detta Dresspack finns tillgängligt för IRB 6620, IRB 6640, IRB 6650S, IRB 7600.

Optimerad design
Roboten har sina processkablar dragna utanför den övre armen med en tillbakadragningsfunktion som drar tillbaka kablarna från verktyget.
Tillbakadragningsfunktionen i kombination med fästet vid axel 6 går att optimera enskilt för varje robotcykel.

Kort bytestid för övre och nedre armen
Kablarna och slangarna dras längs den nedre och övre armen med klämmor och fästen. Dessa klämmor är utformade så att du snabbt och exakt kan ta bort/byta ut hela paketet för att minimera avbrotten i produktionen. Därmed kan reparationerna genomföras senare på en mer passande tid.

Lättjusterad tillbakadragningsarm
Tillbakadragningsarmen går att justera. Enkel, men robust utformning av komponenterna i den övre armen.

För enkel åtkomst har anslutningspunkten mellan den undre och övre armens DressPack placerats vid den nedre armen. Detta är dessutom praktiskt när du vill byta den övre armens DressPack.

Loading documents