Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Motorenheter

ABB erbjuder standardiserade motorpaket kompletta med kablar, låda med seriemätkort (SMB) och säkerhetsalternativ.

Produktutbudet ger möjlighet att bygga lägesställare, robotbärare, skenrörelser, indexerande transportband, servopistoler för punktsvetsning o.s.v.

Dessa standardmotorenheter är vältestade, konstruerade för att fungera med annan utrustning från ABB och finns enkelt tillgängliga som reservdelar. Paketen innehåller välbeprövade, flexibla kablar som vid behov kan förenkla integreringen och utöka livslängden. Dessutom erbjuder ABB seriemätkort, tryckknappar för bromslossning samt axelväljare för ökad säkerhet och kontroll.

Motorenhetspaketen levereras med fördefinierade CAD-modeller, dokumentation och konfigurationsfiler. De är mycket enkla att integrera och sparar värdefull tid under dina projekt. Detta har stor inverkan på hur lång tid som läggs på projektet. Beroende på projektets omfattning kan tidsbesparingen uppgå till timmar, dagar eller till och med veckor.
Loading documents