Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Växelenheter

ABB erbjuder standardiserade växelenhetspaket, kompletta med kablar, mätenhet med seriellt mätkort (SMB, Serial Measurement Board) och säkerhetstillval.

Växelenheterna finns i samma sju versioner som för närvarande finns inbyggda i ABB:s högkvalitativa positionerare, inklusive både MTD (för positionering) och MID (för växling).

Dessa standardväxelenheter, är välbeprövade, konstruerade för att fungera perfekt tillsammans med övrig utrustning från ABB och finns lätt tillgängliga som reservdelar. Paketen inkluderar väl beprövade, flexibla kablar där så behövs, för enklare integrering och längre förväntad livslängd. Dessutom erbjuder ABB seriella mätkort, knappar för bromsfrigöring samt axelväljare för större säkerhet och kontroll.

Växelenhetspaketen, som levereras med fördefinierade CAD-modeller, dokumentation och konfigurationsfiler, är mycket enkla att integrera, vilket sparar värdefull projekttid. Detta har stor inverkan på tidsåtgången för faserna för offert, simulering, planering, teknisk lösning, inköp, installation, driftsättning och dokumentation. Beroende på projektets omfattning kan det innebära att man sparar timmar, dagar eller till och med veckor.
Loading documents