Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FlexGripper - Clamp

FlexGripper – Clamp (Klämdon) är ett enkelt plug-and-play verktyg till IRB 460 eller IRB 660, ABB:s palleteringsrobotar för applikationer rörande höghastighetspalletering av lådor.

För maximal effektivitet finns gripdonet i 1-zon eller 2-zon versioner. För en låg kostnad konfiguration som hanterar lättviktsprodukter är 1-zon klämdonet den idealiska versionen; medan 2-zon versionen är idealisk för helradspalletering med en lastkapacitet på upp till 60 kilogram.

FlexGripperna är lätta att installera och programmera. Robot HMI:t, FlexPendant, kommer förkonfigurerad med FlexGripper in/ut signaler som kraftigt reducerar både ställ- och programmeringstiden; dessutom förenklar det grafiska användargränssnittet testandet av palleteringsrutiner. Ett FlexGripper pick-and-place test, till exempel, kan göras bara med ett enda klick.
Version Max. vikt per lyft Gripdonsvikt Kabelrotations-vinkel Lufttryck
1 -zon 40 kg 45 kg +- 180° 4-6 bar
2 -zon 60 kg 80 kg +- 180° 4-6 bar

Huvudtillämpning
  • Palletering i lådor

Mer data finns i databladet.

Loading documents