Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Robotar för pressautomatisering

6-axliga robotar särskilt konstruerade för pressautomatisering.
4-axliga robotar för snabba cykler vid begränsade krav på omriktning.
7-axliga robotar för snabbare överföring, eftersom delarna inte roteras mellan pressarna. Två sortiment av 7-axliga robotar kopplade till rörelsetypen för den sjunde axeln:

  • Lösningen med en roterande sjunde axel kombinerar roterande rörelser för att bibehålla delarnas orientering mellan pressarna.
  • Den linjära sjunde axeln ger dessutom fördelen av en kombinerad linjär acceleration vid rörelse in och ut ur pressen.

Dubbelrobot för snabb pressautomatisering, med två manipulatorer (endast en styrenhet) för optimal fördelning av större kraft.

Våra erbjudanden

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss