Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Twin Robot Xbar (TRX)

TRX-konceptet är en robotbaserad teknik för snabb pressautomatisering.
Användningen av två manipulatorer med en enda styrenhet ger effektiv fördelning av kraften och gör att den totala kraften kan maximeras. Dessutom ger det ökad stabilitet genom dubbel subjektion.

Loading documents