Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FlexGun

FlexGun har gjort ABB:s punktsvetsningsrobot komplett.

FlexGun är en linjär punktsvetstång. Den har modulär uppbyggnad, bestående av en svetstångskropp av standardutförande, med olika punktsvetskäftar av typ X respektive J/C.

Därmed erbjuder ABB en komplett svetsningslösning. All maskinvara, all programvara och alla elektriska moduler som krävs för ett funktionspaket för punktsvetsning är inkluderade. Det kompletta erbjudandet inkluderar punktsvetstången, Dresspack, vatten- och luftenhet, kopplingsur för svetsning, programvara samt alla anslutningskablar.
Med detta kompletta paket får användaren ett komplett svetsaggregat och de tekniska lösningarna blir enklare.
 • Hög prestanda
  FlexGun är en servomanövrerad punktsvetstång. Den är integrerad i ABB-roboten som en 7:e axel, vilket ger bättre svetskvalitet och cykeltid. FlexGun och också robust och kan utveckla stor kraft vid elektrodspetsarna, för svetsning av höghållfast stål.
 • Fullständigt skydd
  FlexGun har kåpor av rostfritt stål som dels skyddar punktsvetstångens interna mekanik från svetsstänk, dels innebär att ingen kostsam svetstångssäck behövs.
 • Enklare installation
  FlexGun är konstruerad för att passa ABB:s svetsrobotar. Det gäller även gränssnittskontakter och anslutningar till ABB:s Dresspack av standardtyp. Detta ger avsevärt kortare driftsättningstid. FlexGun levereras med justerad motor och förberedda balanseringsparametrar. FlexGun är en Plug & play-produkt.
 • Underhåll och reservdelar
  Med FlexGun kan kunden använda samma, standardiserade typ
 • Tillval
  FlexGun kan fås med MFDC eller AC-svetstransformator, liksom en serie standardiserade fästen för att montera svetstångskroppen på roboten.
Loading documents