Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vatten och luft enheter

Integrerad för höga prestanda

Den här vatten- och luftenhetslösningen bygger på ABB:s långa erfarenhet av robottillämpningar. Den består av tryckbrytare, kablar, ventiler, slangar, ledningsdragning, kontakter och gränssnittspunkter. När du beställer en robot med en vatten- och luftenhet innebär det att roboten sätts ihop, monteras och testas innan leveransen, vilket underlättar installation och driftsättning.

Vatten- och luftenheten ingår i SpotPack-erbjudandet. 

Fördelar

  • Passar för tryckluftspistoler och servodrivna pistoler, samt AC- och MFDC-pistoler
  • Kort installationstid – vatten- och luftenheten sätts samman, monteras på roboten och
  • testas inför leveransen.
  • Tryckbrytare som standard
  • Går att montera på en robot eller ett staket/en vägg
  • Modulbaserad design, enkel att reparera
Loading documents