Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FlexWashers

ABB:s FlexWasher™-teknik kombinerar avgradning med högt vattentryck (HPWD, High Pressure Water Deburring) och komponenttvätt i ett enda system, som kan avlägsna tunna grader och ovidkommande material utan att avverka material från själva komponenten.

Robotsmidighet
ABB FlexWasher™ utnyttjar den integrerade robotens smidighet för att föra ett HPWD-verktyg runt en fixerad detalj, eller föra detaljen runt fixerade HPWD-verktyg. Resultatet blir enastående jämn och repeterbar rengöring av både enkla och komplexa detaljer.

Grön teknik

ABB:s FlexWasher™-teknik använder inte uppvärmt vatten eller kemikalier för rengöring, vilket ger lägre energiförbrukning och driftkostnader. Det patenterade slutna vattenfiltreringssystemet, med klassens lägsta vattenförbrukning, sänker också kostnaderna för avfallshantering.

Den rätta roboten för jobbet. 

ABB FlexWasher™ använder de innovativa Foundry Prime-robotarna, som är utvecklade speciellt för att klara mer krävande miljöer för avgradning med högt vattentryck samt komponenttvätt utan behov av komplicerade externa skydd mot värme, vatten och föroreningar. Roboten kan rengöra områden som annan, mindre flexibel, utrustning inte kan nå. Om roboten håller detaljen, kan detaljen dessutom manipuleras för bättre vattenavrinning.

Våra erbjudanden