Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kollaborativ robot - samarbete mellan människa och robot

ABB erbjuder teknik för att kunna arbeta nära roboten på ett säkert sätt genom att använda det senaste inom robotik och digitalisering för att möjliggöra de mest effektiva och flexibla arbetssätten. Vi går in i en ny era med kollaborativa robotar och med ökat samarbete mellan människor och robotar.

Kollaborativa robotar ger flera fördelar, bland annat:

  • Ökad säkerhet och större flexibilitet: Att jobba med samarbetande robotar bidrar till att balansera den absolut nödvändiga säkerheten med behovet av produktivitet. Den tydliga trenden är att snabbt behöva ändra produktionsvarianter. Vi går mot fler varianter och lägre volymer, vilket kräver att människor och robotar samarbetar och arbetar nära varandra och på mer sporadiska, mindre förutsägbara sätt.

  • Närmare samarbete med människor och andra robotar: Att samarbeta med kollaborativa robotar är möjligt med vilken typ av industrirobot som helst och kan ske på olika nivåer och med stora fördelar oavsett nivå. Antingen genom att dela samma utrymme och arbetasida vid sida utan staket, eller synkroniserat och planerat vid till exempel betjäning av en maskin, eller dela på arbetsytor och uppgifter kontinuerligt.

  • Snabbare produktionshastighet: Robotar i samarbetande applikationer, cobots, eliminerar det kostsamma behovet att sluta producera varje gång en person kommer i närheten av en robot.

Aktuellt

YuMi® är en samarbetande robot för kontinuerlig delning arbetsytor och uppgifter


YuMi® är resultatet av flera års forskning och utveckling kring samarbetet mellan människa och robot. En sann kollaborativ robot, cobot, där människa och robot kan dela på arbetsytor och uppgifter kontinuerligt.

>> YuMi®
>> Enarmad YuMi®

Användning av sensorer och ABB SafeMove ger det bästa av människor och robotar 


SafeMove gör traditionella industrirobotar till samarbetande robotar, collaborative robots, så att människor säkert kan arbeta närmare dem utan att stoppa produktionen varje gång en person kommer i närheten. 

>> SafeMove
>> Machine Safety
>> Collaborative Robot Packages

En robot som dansar med Fredrik Benke RydmanDetta är en spännande möjlighet att få visa upp en kollaborativ robot och en robot i en annan miljö än den vi är vana att röra oss i och visa att samarbetet mellan människa och robot kan ske på fler områden än i den traditionella (i fabriker), och att det är möjligt via den senaste tekniken.

>> Robot från ABB dansar

Säkra zoner i virtuell verklighet med RobotStudioMed RobotStudio kan du programmera en 3D-robot från kontorsdatorn – utan produktionsstopp. I VR-miljö testar du virtuellt din applikation, vilket innebär en exakt digital kopia av din samarbetande robot och dess applikation. De säkra zonerna som har programmerats kan testas virtuellt. 

>> RobotStudio
>> Film om RobotStudio in Vive
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss