Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

IRB 2400

Den mest populära industriroboten.

Med sin höga noggrannhet ger IRB 2400 enastående resultat i sina olika versioner som materialhanterings-, maskinbetjänings- och processrobot. IRB 2400 möjliggör högre produktionstakt, kortare ledtider och snabbare leverans av de produkter du tillverkar.
 • Driftsäker – få och korta produktionsuppehåll.
  IRB 2400 är världens mest använda industrirobot. Dess robusta konstruktion med ett minimum av delar bidrar till hög driftsäkerhet och långa underhållsintervall.
 • Snabb – korta cykeltider.
 • ABB:s unika rörelsestyrning optimerar acceleration och retardation, vilket ger kortast möjliga cykeltider.
 • Noggrann – jämn produktkvalitet.
  Klassen bästa banföljning och positionsrepeterbarhet (RP = 0,06 mm).
 • Stark – maximal nyttjandegrad.
  Nyttolasten är, beroende på utförande, mellan 7 och 20 kg. Största räckvidden är 1810 mm.
 • Robust – byggd för tuff industrimiljö.
  Kapslingsklass IP 67, klarar ångtvätt, finns som tillval i utförande för renrum (klass 100) och utförande “Foundry Plus”.
 • Mångsidig – flexibel integration och produktion.
  Samtliga modeller erbjuds med möjlighet till takhängd montering.
Loading documents