Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

IRB 2600ID

Med den nya industriroboten IRB 2600ID erbjuder ABB större kapacitet i kompaktare format. Tack vare ID-tekniken (Integrated Dressing, invändig kabel- och slangdragning) och det större arbetsområdet kan cykeltiden för bågsvetsning minskas med upp till 15 %.

Med IRB 2600ID minskar cykeltiderna avsevärt och tillförlitligheten ökar. Efter som alla kablar och slangar är säkert förankrade kan rörelserna enkelt förutses, vilket gör att offline-programmering och simuleringar exakt representerar det faktiska robotsystemet. Programmeringen går snabbare och är mer tillförlitlig. De mindre kabelrörelserna gör dessutom att roboten alltid kan arbeta med största uppnåeliga acceleration.

Slangar och kablar får avsevärt längre livslängd. Tack vare att de är förankrade och skyddade rör de sig mindre under drift och är mindre utsatta för svetsstänk och skärvätska.

Tack vare den kompakta konstruktionen och tack vare att det inte finns några lösa slangar eller kablar, behöver IRB 2600ID mycket litet utrymme, vilket möjliggör produktiva, tätpackade installationer med 50 % fler robotar och upp till 50 % högre kapacitet i varje robotcell.

Med slank handled och ID-teknik IRB 2600ID enkelt komma åt i trånga utrymmen och utföra komplexa rörelser. Vid bågsvetsning innebär detta till exempel att IRB 2600ID kan utföra cirkulär svetsning utan avbrott och utan att kompromissa med kvaliteten – och med mycket kortare cykeltid.
Loading documents