Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

IRB 6620

Den smidiga punktsvetsaren.

IRB 6620 är utvecklad i samarbete med våra största fordonstillverkarkunder och har en mängd värdefulla egenskaper, t.ex. kompakthet och smidighet, förutom den kollisionstålighet och de låga underhållskostnader du finner i alla ABB:s robotar. IRB 6620:s unika kompakthet och smidighet gör det möjligt att montera roboten stående på golv, på hylla, takhängd eller på lutande fäste.
 • Smidig - långt vertikalslag
  Smidigheten tillåter roboten att arbeta i andra arbetslägen än standard. IRB 6620 har ingen balanseringscylinder, vilket gör roboten kompaktare och smidigare.
 • Kompakt - större robottäthet
  IRB 6620 är konstruerad för att vara kompakt, för att möjliggöra större robottäthet i trånga och tätpackade fordonstillverkningslinjer. Detta ger kortare cykeltider, eftersom fler arbetsmoment kan utföras samtidigt.
 • Driftsäker - få och korta produktionsuppehåll
  Ett inbyggt serviceinformationssystem (SIS) övervakar robotens rörelser och last och optimerar robotens servicekrav.
  IRB 6620 har flera smarta lösningar speciellt utvecklade för punktsvetsning, t.ex slät handled för att minska slitaget på kabel- och slangpaketet, öka livslängden och minska underhållsbehovet.
 • Snabb – korta cykeltider
  ABB:s unika rörelsestyrning optimerar acceleration och retardation, vilket ger kortast möjliga cykeltider.
 • Stark – maximal nyttjandegrad
  Lastkapacitet 150 kg och räckvidd 2,2 m. IRB 6620 klarar inte bara tunga utan också stora detaljer, och klarar högre masströghetsmoment än konkurrerande robotar.
 • Robust – kollisionstålig konstruktion
  Programfunktionen för kollisionsdetektering (tillval) upptäcker omedelbart om roboten utsätts för kollisionskrafter och minskar dessa med upp till 70 %. Växellådorna i IRB 6620 är konstruerade för att ge efter vid kollision, vilket innebär mindre skador på roboten i händelse av kollision.
 • Mångsidig – fyra robotar i en
  IRB 6620 är marknadens mångsidigaste robot. IRB 6620 kan installeras i fyra lägen:
  • på golv - den kan arbeta mer än 1,1 m nedanför sin egen fot
  • lutande upp till 15°
  • på hylla - lämpligt för att arbeta i andra skiktet i tvåskiktslinjer i fordonsindustrin
  • takhängd - utan inskränkningar av räckvidd och lastkapacitet
Loading documents